Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

Dependence
21:09
Oczekujemy, że ludzie pozostaną takimi, jakich ich pamiętamy, ale oczywiście nigdy tak nie jest...
— Szepty zmarłych
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viabomdia bomdia
Dependence
21:09
uwielbiam, gdy ktoś kończy historię słowami "wezmę Cię tam kiedyś".
Reposted fromkatalama katalama viabomdia bomdia

July 08 2015

Dependence
18:39
(...) na pewno sobie poradzisz! Wierzę w Ciebie, więc i Ty wreszcie w siebie uwierz. Będzie dobrze!
— trzyma mnie w ryzach już piąty rok
Reposted fromJamesEvans JamesEvans vianotoco notoco

July 07 2015

Dependence
21:18
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin vianotoco notoco
Dependence
21:18
9091 fecd 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszarakoszula szarakoszula
Dependence
21:06
5192 db5c 500
Reposted fromjust-breathe just-breathe vianotoco notoco
Dependence
20:11
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk

June 30 2015

20:09

June 24 2015

Dependence
22:16
Mam dosyć już chłopców, co
Nie potrafią mnie zaskoczyć
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama viasnynajawie snynajawie
Dependence
22:16
Palę i piję herbatę powoli.Bardzo pięknie cicho jest.
— Edward Stachura
Dependence
22:16
Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— Virginia Woolf

June 23 2015

Dependence
22:13
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viainvisible-twelve invisible-twelve
22:13
5388 2b97 500

kelseyhayden:

lost lake
hood river // or.

Dependence
22:12
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Dependence
22:11
Dependence
22:09
Bo jedyną gorszą rzeczą od ślepoty jest mieć wzrok, a nie dostrzegać tego co najważniejsze.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Dependence
22:09
Dependence
22:08
22:08
7514 7f84 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaszarakoszula szarakoszula
Dependence
22:07
Untitled | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl